Rådhuset Vingelen

Rådhuset Vingelen arbeider for livskraftige lokalsamfunn gjennom å styrke og utvikle eksisterende næringsliv og legge til rette for nyetableringer og bosetting. Landbruk og tilleggsnæringer er et viktig satsingsområde for oss.

Vi holder til i Vingelen Nasjonalparklandsby i Tolga kommune, med Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag som viktigste nedslagfelt.

 • Organisasjon og ledelse

  Organisasjon og ledelse

  Rådhuset Vingelen har erfarne prosessledere knyttet til  teambygging, ledelse, omstilling, konflikthåndtering og endringsledelse.

  Flere av våre rådgivere har selv lang ledererfaring. Vi tar  på oss leder- og mellomlederutvikling og større omstillingsprosesser i både privat og offentlig sektor.

  I verktøykassa vår finnes blant annet DNCF executive coach sertifisering, Everything DiSC analyseverktøy, teamutviklingsverktøyet The Five Behaviouros of a Cohesive Team, og LEANprosessledelse.

  Les mer

 • Samfunn

  Rådhuset Vingelen bistår kommuner, fylkeskommuner, nettverk, lag og organisasjoner i deres arbeid med lokalsamfunnsutvikling og næringsutvikling.

  Vår rolle kan være  kartleggings- og utviklingsoppdrag, mobilisering, utforming av strategidokumenter, førstelinjetjeneste, sekretariat og ulike former for prosjekt- og prosessledelse.

  Vi kan også tilby bistand til samfunnsplanlegging, i form av utredningsarbeid, planprosesser, prosjekt- og prosessledelse. Ved behov supplerer vi med kompetanse fra vår gode samarbeidspartner Planråd AS.

  Les mer

 • Landbruk

  Landbruket er en viktig hjørnestein i livskraftige lokalsamfunn. Aktive gårdsbruk genererer optimisme, arbeidsplasser på og utenfor gården, levende kulturlandskap, spennende tilleggsnæringer og gode reiselivstilbud.

  Rådhuset Vingelen bidrar til dette gjennom mobilisering, rådgiving, prosjektledelse, utredninger, nettverksbygging, etablereropplæring og annen kompetanseheving. Vi tar også på oss prosjektering og byggeplanrådgivning for gardbrukere med ombyggings- eller utbyggingsplaner. Kontakt siv.ing. Nina Løkken for mer informasjon.

  Samarbeidspartnere:  AB Utvikling AS, Etablereropplæring, og Norsk Senter for Bygdeforskning, Trender i norsk landbruk.

  Les mer

 • Bedrift, destinasjon og næring

  Rådhuset Vingelen har erfarne prosessledere knyttet til  teambygging, ledelse, omstilling, konflikthåndtering og endringsledelse.

  Flere av våre rådgivere har selv lang ledererfaring. Vi tar  på oss leder- og mellomlederutvikling og større omstillingsprosesser i både privat og offentlig sektor.

  I verktøykassa vår finnes blant annet DNCF executive coach sertifisering, Everything DiSC analyseverktøy, teamutviklingsverktøyet The Five Behaviouros of a Cohesive Team, og LEANprosessledelse.

  Les mer

Bedriftsutvikling

Kurs i prosjektledelse og endringsledelse for ansatte med prosjektlederansvar

Sølvi Elisabeth Eriksen Lind,  rådgiver, Trondheim Folkebibliotek:

«Trondheim Folkebibliotek takker for et engasjerende og lærerikt kurs.

Kurs

VOX BKA norskkurs

Vanessa Quinche, HMS/internkontrollansvarlig, Alvdal Skurlag:

«Våre utenlandske ansatte har fått stor nytte av norskkurset fra Rådhuset Vingelen.

Bedriftsutvikling

Etablereropplæring i Hedmark 

Ingrid Gardsethgründer, Telneset:

«Vårt samarbeid med Rådhuset Vingelen startet med Etablererskolen i 2015. Det var et bra opplegg der deltakerne ble sett individuelt.

gasellenevingelen  invovasjonnorgenifmiljofyrtarn

discThe Five Behaviours Of A Cohesive Team