Rådhuset Vingelen

Rådhuset Vingelen arbeider for livskraftige lokalsamfunn gjennom å styrke og utvikle eksisterende næringsliv og legge til rette for nyetableringer og bosetting. Landbruk og tilleggsnæringer er et viktig satsingsområde for oss.

Vi holder til i Vingelen Nasjonalparklandsby i Tolga kommune, med Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag som viktigste nedslagfelt.

Bedriftsutvikling

Etablereropplæring i Hedmark 

Ingrid Gardsethgründer, Telneset:

«Vårt samarbeid med Rådhuset Vingelen startet med Etablererskolen i 2015. Det var et bra opplegg der deltakerne ble sett individuelt.

Bedriftsutvikling

Nærings- og lokalsamfunnsutvikling i Engerdal

Per DrevsjømoenByggbua AS, Drevsjø:

«Det er bare positive ting å si om samarbeidet med rådgiver Audun Holte i Rådhuset Vingelen. Vi har fått kjempegod hjelp!

Bedriftsutvikling

Voksenopplæring, VOX-midler

Toril Østvang,  Vice President HR & Organisation Development, SB Seating:

«SB Seating fikk tilsagn om midler til to opplæringsprogram gjennom VOX. Rådhuset Vingelen har mange medarbeidere med bred kompetanse, og dette ble utslagsgivende for vårt valg av kursleverandør.

gasellenevingelen  invovasjonnorgenifmiljofyrtarn

discThe Five Behaviours Of A Cohesive Team