Rådhuset Vingelen

Rådhuset Vingelen arbeider for livskraftige lokalsamfunn gjennom å styrke og utvikle eksisterende næringsliv og legge til rette for nyetableringer og bosetting. Landbruk og tilleggsnæringer er et viktig satsingsområde for oss.

Vi holder til i Vingelen Nasjonalparklandsby i Tolga kommune, med Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag som viktigste nedslagfelt.

Landbruksutvikling

Landbruksprosjektet, Framtid i Fjellandbruket, Folldal kommune

Bjørn Gussgard,  jordbrukssjef i Folldal kommune og lokal prosjektleder:

«I landbruksprosjektet vårt er Rådhuset Vingelen leverandør på individuelle veiledningspakker og faggrupper innenfor temaene sau, kjøttproduksjon storfe og nye næringer.

Omstilling

Mellomlederutvikling og coaching

Jomar Johansen, produksjonsteknisk sjef, Trøndelag Teater:

«Trøndelag Teater har i flere år fokusert på utvikling av sine ledere. Vårt ønske nå var en mer målrettet og tilpasset opplæring hvor avdelingslederne og mellomlederne kom med ønsker om hva de hadde behov for.

Bedriftsutvikling

Organisasjonsutvikling og coaching

Simen Bjørgen, direktør, Norsk Kulturminnefond:

«Norsk Kulturminnefond har over tid nytta Rådhuset Vingelen i utviklingsarbeid i organisasjonen. Vi har hatt stort utbytte av dette samarbeidet, og kan difor trygt anbefale Rådhuset Vingelen til andre verksemder.

gasellenevingelen  invovasjonnorgenifmiljofyrtarn

discThe Five Behaviours Of A Cohesive Team