Rådhuset Vingelen

Rådhuset Vingelen arbeider for livskraftige lokalsamfunn gjennom å styrke og utvikle eksisterende næringsliv og legge til rette for nyetableringer og bosetting. Landbruk og tilleggsnæringer er et viktig satsingsområde for oss.

Vi holder til i Vingelen Nasjonalparklandsby i Tolga kommune, med Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag som viktigste nedslagfelt.

Diverse oppdrag

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter for Forollhogna :

«Nasjonalparkstyret for Forollhogna er godt fornøyd med det samarbeidet vi har hatt med Rådhuset Vingelen.

Bedriftsutvikling

Voksenopplæring, VOX-midler

Toril Østvang,  Vice President HR & Organisation Development, SB Seating:

«SB Seating fikk tilsagn om midler til to opplæringsprogram gjennom VOX. Rådhuset Vingelen har mange medarbeidere med bred kompetanse, og dette ble utslagsgivende for vårt valg av kursleverandør.

Omstilling

Mellomlederutvikling og coaching

Jomar Johansen, produksjonsteknisk sjef, Trøndelag Teater:

«Trøndelag Teater har i flere år fokusert på utvikling av sine ledere. Vårt ønske nå var en mer målrettet og tilpasset opplæring hvor avdelingslederne og mellomlederne kom med ønsker om hva de hadde behov for.

gasellenevingelen  invovasjonnorgenifmiljofyrtarn

discThe Five Behaviours Of A Cohesive Team