Rådhuset Vingelen

Rådhuset Vingelen arbeider for livskraftige lokalsamfunn gjennom å styrke og utvikle eksisterende næringsliv og legge til rette for nyetableringer og bosetting. Landbruk og tilleggsnæringer er et viktig satsingsområde for oss.

Vi holder til i Vingelen Nasjonalparklandsby i Tolga kommune, med Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag som viktigste nedslagfelt.

 • Organisasjon og ledelse

  Organisasjon og ledelse

  Rådhuset Vingelen har erfarne prosessledere knyttet til  teambygging, lederroller, omstilling, konflikthåndtering og endringsledelse.

  Flere av våre rådgivere har selv lang ledererfaring. Vi tar  på oss leder- og mellomlederutvikling og større omstillingsprosesser i både privat og offentlig sektor.

  I verktøykassa vår finnes blant annet DNCF executive coach sertifisering, Everything DiSC analyseverktøy, teamutviklingsverktøyet The Five Behaviouros of a Cohesive Team, og LEANprosessledelse.

  Les mer

 • Samfunn

  Samfunn

  Rådhuset Vingelen bistår kommuner, fylkeskommuner, nettverk, lag og organisasjoner i deres arbeid med lokalsamfunnsutvikling og næringsutvikling.

  Vår rolle kan være  kartleggings- og utviklingsoppdrag, mobilisering, utforming av strategidokumenter, førstelinjetjeneste, sekretariat og ulike former for prosjekt- og prosessledelse.

  Vi kan også tilby bistand til samfunnsplanlegging, i form av utredningsarbeid, planprosesser, prosjekt- og prosessledelse. Ved behov supplerer vi med kompetanse fra vår gode samarbeidspartner Planråd AS.

  Les mer

 • Landbruk

  Landbruk

  Landbruket er en viktig hjørnestein i livskraftige lokalsamfunn. Aktive gårdsbruk genererer optimisme, arbeidsplasser på og utenfor gården, levende kulturlandskap, spennende tilleggsnæringer og gode reiselivstilbud.

  Rådhuset Vingelen bidrar til dette gjennom mobilisering, rådgiving, prosjektledelse, utredninger, nettverksbygging, etablereropplæring og annen kompetanseheving. Vi tar også på oss prosjektering og byggeplanrådgivning for gardbrukere med ombyggings- eller utbyggingsplaner. Kontakt siv.ing. Nina Løkken for mer informasjon.

  Samarbeidspartnere:  AB Utvikling AS; Etablereropplæring, og Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning; Trender i norsk landbruk.

  Les mer

 • Bedrift, destinasjon og næring

  Bedrift, destinasjon og næring

  Våre rådgivere har lang erfaring fra bedrifts-, destinasjons- og næringsutvikling, og bistår gjerne i arbeid som fører til en tydeligere retning og økt lønnsomhet. Vår kompetanse spenner fra forretningsmodellering, markedsstrategi og merkevarebygging til nettverksarbeid og teamutvikling, både for ferske og godt etablerte bedrifter.

  Rådhuset Vingelen leverer, sammen med AB Utvikling og Duplus på Flisa, etablereropplæring over hele Hedmark. Hvert kurs går over 6 kvelder kombinert med 5 timers individuell veiledning. Les mer om etablererkurset på nettsida til AB Utvikling. Vi tilbyr også etablererveiledning ut over dette,  ta kontakt for mer informasjon.

  Les mer

Sekretariat

Prosjektsekretær for regionale planer

Jon Halvor Midtmageli,  rådgiver, Oppland fylkeskommune:

«Når Oppland fylkeskommune skulle lage tre regionale planer i ett og samme prosjekt ble Rådhuset Vingelen valgt som samarbeidspartner.

Bedriftsutvikling

Bedriftsutvikling FRAM 

May Helen Waagan - daglig leder

"FRAM-prosjektet ga oss midler og motivasjon til å forme framtida. Det ble satt fokus på behovsdrevet innovasjon og oppussing av bedriften. Med en veileder som var der for oss hele veien, ble det satt av tid til diskusjon og refleksjon til å komme videre. Prosessen ga oss bedre markedsposisjonering, mer kunnskap og nye kontakter."

Bedriftsutvikling

Etablereropplæring i Hedmark

Anette Kjeldsrud, daglig leder for PR Praktisk Realfag

 «I møter med Rådhuset Vingelen greide vi å finne en tydeligere retning i en krevende etableringsfase. Samtidig ble vi utfordret på teamutvikling og står nå enda sterkere sammen i en nyetablert bedrift. Vi setter utrolig pris på all veiledning og støtte»

gasellenevingelen  invovasjonnorgenifmiljofyrtarn

discThe Five Behaviours Of A Cohesive Team