«Samtaler i kjøkkenhagen» er et samarbeid mellom Musea i Nord-Østerdalen, Tynset Opplæringssenter og Rådhuset Vingelen. Sammen med innvandrerkvinner og deres familier, lager vi i sommer en kjøkkenhage i Musemsparken på Tynset. Målet er å samtale over det praktiske arbeidet med å dyrke mat, både for å trene på det norske språket og for å lære om hverandres likheter og ulikheter når det kommer til hvordan vi dyrker mat, hva vi dyrker og skikkene rundt mat og måltider.

Vi har felles samlinger i Museumsparken hver onsdag frem til høsting. På Musea i Nord-Østerdalen sine hjemmesider www.museainordosterdalen.no finner du en blogg hvor vi etter hver onsdag deler refleksjoner rundt fremdrift, forvinklinger, planting, spiring, gulrøtter, ugras, dyrking over versus under ekvator og alt det som hører med i et hageprosjekt som vårt. 

Vi håper du har lyst til å ta turen innom og se hva vi holder på med! Dersom du også kjenner at det rykker i grønne fingre, setter vi veldig stor pris på om du har lyst til å gi oss litt av din tid en eller flere onsdager i sommer og bli med oss i både samtaler og praktisk arbeid.

Ta kontakt med Gunhild  på 913 85 324 eller send e-post til dersom du er interessert!

19.06.19 bilde 4