"Hvordan bygge team som oppnår gode resultater?"

I løpet av denne formiddagen gir vi deg verktøyet som virker. Sammen jobber vi med grunnleggende tillit, nødvendig friksjon, kollektiv forpliktelse og gjensidig ansvarliggjøring. 

For hvem: Verktøyet "5 atferdstrekk i et velfungerende team" passer best for team, avdelinger eller ledergrupper uten store konflikter, men som har et uutnyttet potensiale de ønsker å ta ut. Denne workshopen retter seg mot ledere med beslutningsmydighet, HR avdeling og avdelingsledere med ambisjoner om å få til enda mer i sitt team. Det er ønskelig med minimum to deltakere pr virkosmhet, og ideelt antall bedrifter/virksomheter for best mulig utbytte, er 5 på denne workshopen. 

Målgruppe er både offentlige og private virksomheter som organiserer produksjon og tjenestelevering i team, og som ser at godt fungerende team skaper gode resultater for virksomheten. I Ringsaker har vi allerede kjørt en full teamutviklingsprosess for landbrukskontoret i Ringsaker, og for to ulike team i TINE Rådgivning, begge med svært god evaluering.

MED HVEM: Rådhuset Vingelen bistår kunder med å byggeMED HVEM: Rådhuset Vingelen bistår kunder med å byggesterke interne team fundamentert på tillit. Rådgiverne Linda Merkesdal og Linda Merethe Ramberg er begge sertifiserti teamutviklingsverktøyet 5B – The Five Behaviours of aCohesive Team™. Modellen tar for seg fem suksessfaktoreri arbeidet med å bygge et godt sammensatt og effektivt team,og som garantert gir resultater.

OM HVA: I løpet av samlingen tar vi for oss fem sentrale atferdstrekksom styrker teamarbeid og resultatoppnåelse, og som teambør omfavne. Deltagerne vil jobbe med tillitsskapende atferd,verktøy for å håndtere og trekke veksler på sunn friksjon i teamet,og hvordan man holder hverandre ansvarlig opp mot felles mål.Etter samlingen vil de som deltar sitte igjen med kunnskap omhvordan de i større grad kan bidra til at teamet trekker i sammeretning og når de målene de har satt seg.

DELTAGERAVGIFT:Workshop inkl. enkel servering og materiell/verktøy:kr 4 000 pr bedrift med inntil 3 personer pr bedrift.

Tid: 01. November 2019
Tidspunkt: kl 09.00-12.00
Sted: Tenkeboksen©, Brugata 7, 2380 Brumunddal