Tverrfaglighet for å se det større bildet 

Endringer og utvikling bør baseres på et solid kunnskapsgrunnlag, enten det er snakk om intern utvikling av en bedrift eller å utarbeide besøksstrategi for en nasjonalpark. Vår bredt sammensatte kompetanse gir oss et unikt utgangspunkt for å gjennomføre de undersøkelsene som kreves. Vi kartlegger, systematiserer og bearbeider, og gjør informasjonen lett tilgjengelig for folk flest – enten det handler om å gjøre tung statistikk lesbar, eller å kartlegge utviklingspotensialet for en bestemt næring i en større region. 

Hvem er våre kunder? 

Til tross for oppdragsgivere fra svært ulike sektorer, er fellesnevneren at oppdragene handler om innhenting og systematisering av store mengder data til lett anvendbar informasjon. 
 
Våre kunder er næringsliv, forskningsmiljøer, kommuner, fylkeskommuner og statlige aktører. Vår kompetanse er relevant for større institusjoner eller miljøer som har behov for bistand til innhenting, analyse og lettforståelig framstilling.

Våre samarbeidspartnere 

Sammen med Planråd AS  løser vi oppdrag innen samfunnsplanlegging i form av utredningsarbeid,  planprosesser som ivaretar brukermedvirkning samt ferdigstilling av planer.  

Tidligere oppdrag

Vi er underleverandør til Ruralis - institutt for rural- og regionalforskning. Vi har blant annet levert flere regionale rapporter basert på Trender i norsk landbruk, der vi sørger for populærvitenskapelig framstilling og analyse av innsamlet statistikk om utviklingstrekk i landbruket. Du kan lese alle rapportene under våre Publikasjoner.

Vi har vært prosjektsekretær for Oppland Fylkeskommunes regionale planer for verdiskaping, kompetanse og samferdsel. Planene kan leses på Oppland Fylkeskommunes hjemmesider.

 

Ta kontakt med Hege eller Kari for mer informasjon

E-post Hege:

E-post Kari:  

 

Gustavsen for nett

Vil du ha mer informasjon om vårt arbeid og våre tjenester innen utredning og planarbeid?

Meld deg på vårt nyhetsbrev