Rådhuset Vingelen tilbyr flere kurs innen våre ulike fagområder. Nedenfor finner du en liste over hva vi kan tilby. Vi kan skreddersy kurs for både små og store aktører, i både offentlig og privat sektor. Er du et sted midt i mellom, så har vi nok noe som kan passe for deg  òg. Nederst på hver kursbeskrivelse finner du kontaktinformasjon. Er det et generelt spørsmål, så send oss en e-post på


En mellomleders viktigste egenskap, i tillegg til faglighet, er å fungere som jojo i organisasjonen. De skal jobbe godt oppover, påvirke beslutninger og sørge for at sin avdeling blir tatt hensyn til. Samtidig skal de støtte, oppmuntre og ta beslutninger for egen avdeling og sørge for at beslutninger fattet høyere opp i organisasjonen blir iverksatt i egen avdeling. Det er denne vertikale rollebyttingen i organisasjonen som oftest oppleves som krevende og som gjør at mellomlederen ofte kommer i skvis.

Å være ny som arbeidstaker i Norge kan være krevende dersom man verken kan språket eller kjenner de sosiale kodene. Gjennom dette kurset får utenlandske arbeidstakere styrket ferdigheter på norsk språk og samfunnsfag - nøkkelen til å mestre det norske arbeidslivet. 

Grunnleggende IKT-kompetanse er en nødvendighet på de fleste arbeidsplasser. Et kurs i grunnleggende IKT er det mange trenger for en mer effektiv arbeidshverdag, slik at man kan bruke tiden sin på det man ønsker å gjøre og ikke bli stående fast i tekniske problemer. Kurset passer for alle som ønsker  å heve sine ferdigheter på digitale arbeidsverktøy.

Et godt lagarbeid danner grunnlaget for  å gjøre en god jobb og trives i arbeidshverdagen. Dette er kurs for alle som ser verdien av et godt arbeidsmiljø, enten det er i privat eller offentlig sektor. Kursene  passer også godt for lag og frivillige organisasjoner.