Et godt lagarbeid danner grunnlaget for  å gjøre en god jobb og trives i arbeidshverdagen. Dette er kurs for alle som ser verdien av et godt arbeidsmiljø, enten det er i privat eller offentlig sektor. Kursene  passer også godt for lag og frivillige organisasjoner. 

Hva

De fleste arbeidsmiljø kommer langt med god folkeskikk og gjensidig respekt, men likevel opplever mange utfordringer på arbeidsplassen på grunn av forhold i arbeidsmiljøet.  Vi tilbyr ulike verktøy, kurs og prosesser som styrker etablering og vedlikehold av gode arbeidsmiljø.


 •  Kommunikasjon og spilleregler i arbeidslivet
 • Medarbeidersamtale, hvorfor og hvordan
 • Grensesetting og den nødvendige samtalen
 • Hvordan bygge gode team
 • Presentasjonsteknikk
 • Mellomlederrollen
 • Coachende tilnærming i lederrollen
 • Jobbe sammen på gården/kommunikasjon ved generasjonsskifte
 • Konflikthåndtering

For hvem?

Kursene passer for ledere, mellomledere og folk som jobber sammen i team i både offentlig og privat sektor, det være seg produksjon eller tjenesteyting. Kursene er også aktuelle for frivillige organisasjoner og ulike styrer.

Hvordan

Våre kursholdere trives med prosess og leverer skreddersydde oppgaver og har en praktisk tilnærming for å utvikle team. Vi har utdanning og ulike sertifiseringer innen pedagogikk, voksenpedagogikk og coaching og erfaring fra ulike bransjer, verv og lederroller. Vi  samarbeider  tett med Bedriftshelsetjeneste AS og arbeidsrettsadvokater i Storeng, Beck og Due Lund AS. Vi jobber tverrfaglig og involverer kunder og deltakere aktivt både i planleggingsfasen og underveis i prosessen.

Verktøy og sertifiseringer

 • Everything DiSC® atferdsanalyser
 • Five Behaviours of a cohesive Team ™/Fem atferdstrekk i et velfungerende team
 • HSMAI Excelling at Customer Centrcity Programme (ECC)
 • NLP Business Master Practitioner (Coachteam AS)
 • NLP Business Practitioner (Coachteam AS)

Varighet

Vi leverer alt fra 3 timers kurs og workshops på utvalgte tema til prosesser og programmer som går over 5-7 dagssamlinger med oppgaver mellom samlingene.

Kontakt

Kontakt Linda Merkesdal på e-post  eller ring henne på 93697771  for mer informasjon om kurset.