Å være ny som arbeidstaker i Norge kan være krevende dersom man verken kan språket eller kjenner de sosiale kodene. Gjennom dette kurset får utenlandske arbeidstakere styrket ferdigheter på norsk språk og samfunnsfag - nøkkelen til å mestre det norske arbeidslivet. 

Hva

Mål med kurs for utenlandske arbeidstakere er å gi deltakerne økt mulighet for å mestre egen arbeidshverdag, og mulighet for å utvikle seg i det norske arbeidslivet gjennom opplæring i norsk språk og samfunnskunnskap.

For hvem?

Kursets innhold er tilpasset arbeidstakere som har norsk som andrespråk og som ønsker å bli bedre i norsk for å mestre arbeidshverdagen bedre. Vi tilpasser kurset til gruppas språklige nivå og til situasjoner hvor de trenger å heve språkkompetansen sin. Det kan være spesielt knyttet til enkelte typer arbeidsoppgaver og –situasjoner eller generelt hverdagsspråk. Vi kan skreddersy kurset slik at det passer arbeidshverdagen både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hvordan?

Kurset starter ned en kartlegging av deltakernes nivå, og blir tilpasset deretter. Vi benytter læreverk i norsk som andrespråk utviklet av Fagbokforlaget. Læreverket består av en lesebok og en arbeidsbok med oppgaver. Lærebøker vil bli bestilt etter kartlegging, slik at vi er sikre på at vi får bøker på riktig nivå.

Kurset har et sterkt fokus på muntlige ferdigheter, i tillegg til lesing og skriving og grammatikk. Samtidig vil kurset by på en styrking av regning og digitale ferdigheter dersom det er ønskelig. Utover dette vil kurset ta opp i seg samfunnskunnskap og temaer knyttet til arbeidsplassen etter ønske fra arbeidsgiver.

Det er mulig å legge opp kurset slik at deltakerne kan ta norskprøven som en avslutning på kurset. Norskprøven er en nasjonal prøve som utarbeides av Kompetanse Norge og er en offentlig dokumentasjon på språkferdigheter i norsk. Prøven foregår derfor uavhengig av oss, men vi kan legge opp kurset tilpasset prøven og hjelpe til med oppmelding.

Varighet

Kursene kan tilpasses arbeidsgiver, og kan holdes både på dag- og kveldstid. En kursdag er på tre timer, en til to dager i uka. Vi anbefaler at kurset går over minst ti kursdager.

Kontakt

For mer informasjon om kurset, send en e-post til Kari  eller ring henne på 977 55 339