En mellomleders viktigste egenskap, i tillegg til faglighet, er å fungere som jojo i organisasjonen. De skal jobbe godt oppover, påvirke beslutninger og sørge for at sin avdeling blir tatt hensyn til. Samtidig skal de støtte, oppmuntre og ta beslutninger for egen avdeling og sørge for at beslutninger fattet høyere opp i organisasjonen blir iverksatt i egen avdeling. Det er denne vertikale rollebyttingen i organisasjonen som oftest oppleves som krevende og som gjør at mellomlederen ofte kommer i skvis.

 Hva

Et mellomlederkurs får du konkrete verktøy og tips til hvordan du blir en enda bedre mellomleder.

Vi snakker blant annet om: 

  •  rolleforståelse og tilpasning
  • verdier og lederskap
  • utfordringer
  • samhandling

For hvem?

Kursene passer for mellomledere, avdelingsledere, teamledere og folk som har en rolle hvor de jobber oppover og nedover i en organisasjon. Det passer både privat- og offentlig sektor. 

Hvordan

Advokat Jørgen L. Stræte fra Advokatbyrået Storeng Beck & Due Lund deltar for å  snakke om lovkrav og formaliteter som følger med mellomlederrollen.

Varighet

Kurset  går over 2 halve dager her får du konkrete verktøy og tips til hvordan du blir en enda bedre mellomleder.

 

Kontakt Linda Merkesdal , tlf 93697771eller Linda Merethe Ramberg  ,tlf. 928 03 694  for mer informasjon om kurset.