Programmene vi kan tilby har som målsetting å lede våre kunder gjennom større endringsprosesser. Vår spesialitet er å jobbe med de interne forholdene på arbeidsplassen, enten det handler om å bygge sterkere team eller om å hjelpe bedriften til å finne frem til gode verktøy som ruster dere bedre for fremtiden. Vi skreddersyr program og fremdriftsplan etter hva som passer våre kunder best. Opplegget  kan tilpasses både små og store aktører, i både privat og offentlig sektor. Nederst på hver programbeskrivelse finner du kontaktinformasjon dersom du er interessert i å høre mer om programmene. Har du generelle spørsmål knyttet til programmer, så sender du en e-post til  


Hva kundene sier om oss påvirker omdømme, merkevare og kundeatferd videre, og marginene for å trå feil blir stadig mindre. De som setter kundene i sentrum og bringer kundeopplevelsen inn i styrerommet, har et stort konkurransefortrinn uansett bransje. 

 

Rådhuset Vingelens største ekspertise er å hjelpe våre kunder med å bygge sterke interne lag. Vi ser at det er gjennom godt lagspill, høy tillit og god kommunikasjon at våre kunder opplever utvikling og fremgang. Programmet  passer for alle som jobber i et team, enten der er stort, lite,  i privat eller offentlig sektor.