Vi ønsker å være med å skape attraktive steder, enten om det er en hel region eller ei fjellbygd.
Det å kunne se utviklingsmuligheter knyttet til bosted, næring og opplevelse som en helhet eller hver for seg, er en kompetanse som har utviklet seg over mange år i Rådhuset Vingelen.

For større bedrifter eller fellesskap er strategi og mobilisering gjerne avhengig av hverandre og bunner i et ønske om endring.

Tverrfaglighet for å se det større bildet 

Endringer og utvikling bør baseres på et solid kunnskapsgrunnlag, enten det er snakk om intern utvikling av en bedrift eller å utarbeide besøksstrategi for en nasjonalpark. Vår bredt sammensatte kompetanse gir oss et unikt utgangspunkt for å gjennomføre de undersøkelsene som kreves. Vi kartlegger, systematiserer og bearbeider, og gjør informasjonen lett tilgjengelig for folk flest – enten det handler om å gjøre tung statistikk lesbar, eller å kartlegge utviklingspotensialet for en bestemt næring i en større region. 

Næringsutvikling handler om bedre drift og lønnsomhet, men det handler også om hvordan distriktskommuner og de som bor der kan utnytte ressursgrunnlaget på en bærekraftig måte og bruke stedets ressursgrunnlag for å skape nye arbeidsplasser innen opplevelse og reiseliv.

Har du lyst til å vite mer om våre prosjekter og hvordan vi jobber for økt lønnsomhet hos bedrifter og næringslivsaktører?

Meld deg på vårt nyhetsbrev