Landbruket er en viktig hjørnestein i livskraftige lokalsamfunn. Aktive gårdsbruk genererer optimisme, arbeidsplasser på og utenfor gården, levende kulturlandskap, spennende tilleggsnæringer og gode reiselivstilbud.

Rådhuset Vingelen bidrar til dette gjennom mobilisering, rådgiving, prosjektledelse, utredninger, nettverksbygging, etablereropplæring og annen kompetanseheving. Vi tar også på oss prosjektering og byggeplanrådgivning for gardbrukere med ombyggings- eller utbyggingsplaner. Kontakt siv.ing. Nina Løkken for mer informasjon.

Samarbeidspartnere:  AB Utvikling AS; Etablereropplæring, og Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning; Trender i norsk landbruk.

Vi har mange spennende prosjekter på gang med både lokale og nasjonale aktører. Vil du ha mer informasjon på om vårt arbeid med landbruksutvikling, tegning av driftsbygninger og byggeledelse?

Meld deg på vårt nyhetsbrev